Hieronder kunt u de provincie Noord Brabant en de nieuwe gemeente Land van Cuijk laten weten dat u als inwoner van de gemeente Grave graag wilt dat ze meedoen. Op deze pagina kunt u lezen welke tekst u ondertekent.

Hier kunt u het herindelingsontwerp bekijken en het bijlagenboek bekijken.

Ja, Grave hoort bij het Land van Cuijk

Het is niet meer mogelijk om via deze weg een zienswijze in te dienen.

Eind datum: Dec 24, 2019

Verzamelde handtekeningen: 358

358 signatures