Geef een serieus signaal aan de provincie en de toekomstige gemeente Land van Cuijk. Hieronder staat de tekst die u via deze pagina kunt ondertekenen

Beste raadsleden, wethouders en burgemeesters van de toekomstige gemeente Land van Cuijk,

Ik wil u feliciteren met uw voornemen om samen één gemeente te worden. Ik vind dit een juiste stap voor de toekomst. Als betrokken inwoner van de gemeente Grave, wil ik mijn zienswijze graag met u delen.

Het Graafs Manifest

Al in 2011 keken de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk strategisch vooruit. Op 10 juni van dat jaar ondertekenden zij, in ons – toen nog – luisterrijke Palazzo Theater, het Graafs Manifest. Daarmee was Grave één van de grondleggers van uw herindelingsontwerp. Helaas maken wij er nu geen deel meer van uit.

Een deel van de Graafse gemeenteraad – de huidige coalitie – koerst af op zelfstandig blijven. Dat doet men door de dialoog met oppositiepartijen uit de weg te gaan, door steeds opnieuw onderzoeken uit te laten voeren en door besluiten eindeloos vooruit te schuiven. Ik kan me hier niet in vinden. Ik zie veel liever dat daadkrachtige besluiten worden genomen, wat mij betreft om deel te nemen aan de vorming van één gemeente Land van Cuijk.

Er is geen draagvlak voor de huidige koers van Grave

In een peiling onder de inwoners van Grave (2018) gaf een minderheid aan graag zelfstandig te willen blijven (44%). Een meerderheid (55%) gaf te kennen onze gemeente liever te zien als onderdeel van een groter geheel. De uitleg van de huidige coalitie, dat er een meerderheid is voor zelfstandigheid, is uit de lucht gegrepen. Volgens mij vertegenwoordigt de coalitie al lang niet meer het standpunt van de meerderheid in Grave. Ze willen niet luisteren. Onlangs ondertekenden bijna 1200 inwoners een initiatief om een nieuwe, reële opiniepeiling te houden. Maar dit soort serieuze signalen wordt door de coalitie als niet relevant weggewuifd. De suggestie om aansluitingsmogelijkheden te onderzoeken bij de gemeenten Oss, Landerd, Wijchen en Heumen, kan ik alleen maar uitleggen als vertragingstactiek. Ook insprekers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en zorgverleners, die allemaal wijzen op de voordelen van één gemeente Land van Cuijk, krijgen geen voet aan de grond. Zij worden beleefd aangehoord, maar verder genegeerd. Ik ben van mening dat getwijfeld moet worden aan het draagvlak onder de bevolking, voor het beleid dat de coalitie van Grave in het kader van de herindelingskwestie voert.

Het vergroten van de bestuurskracht van Grave is nodig

Als ik kijk naar de grote opgaven die door de gemeente moeten worden opgepakt, zoals het Sociale Domein en de Omgevingswet, dan zijn een krachtiger bestuur en een stevige werkorganisatie in Grave noodzakelijk. Dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken. Met het uiteenvallen van de werkorganisatie CGM, wordt het voor Grave nog moeilijker om het hoofd boven water te houden. Ondanks herhaaldelijk aandringen door oppositiepartijen om zich hierop voor te bereiden, hebben het college en de coalitiepartijen ook dit probleem steeds voor zich uit geschoven, onder het mom: ‘prematuur’ en ‘dat zien we dan wel’. Ook het participatiebeleid en de participatiepraktijk komen maar niet van de grond. Er wordt ingeteerd op de reserves, de schuldenlast stijgt, voor de inwoners gaan de lasten omhoog en het aantal voorzieningen en het voorzieningenniveau gaan verder omlaag.
Met een ongewijzigd bestuur moet er serieus rekening mee worden gehouden dat Grave belangrijke opgaven niet op tijd klaar krijgt. En dat het bestuur onvoldoende in staat zal blijken om de belangen van de inwoners goed te behartigen. Naar mijn mening zijn de inwoners van Grave het meest gebaat bij het aansluiten bij uw toekomstige gemeente Land van Cuijk, omdat wij als zelfstandige gemeente niet kunnen doen wat nodig is.
Grave hoort bij het Land van Cuijk

Het Land van Cuijk, mét de gemeenten Grave en Mill & St.Hubert, heeft diepgegronde historische wortels, zoals te lezen is in het boek ‘Land van Cuijk, 33 dorpen en een stad’ door Rien van den Brand en Harm Douma. Ruimtelijke zaken moeten logischerwijs op regionaal niveau worden aangepakt. Op het gebied van onderwijs, toerisme en cultuur werken de gemeenten al lange tijd samen. Regionaal is Grave in een groot aantal Gemeenschappelijke Regelingen betrokken. Als zelfstandige gemeente kan Grave onvoldoende kwaliteit inbrengen in de regio (we zijn nu helaas al het lachertje van de regio) en de kans is groot dat Grave daarmee ook afbreuk doet aan de regionale zeggingskracht van uw nieuwe gemeente. Ik wil maar zeggen, Grave hoort bij het Land van Cuijk en samen staan we sterker.

Met lichte jaloezie voor wat u wel voor uw inwoners gaat regelen, wens ik u succes

Grave hoort bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Ik sta achter uw keuze om op dit moment door te pakken en met drie gemeenten een herindeling te starten. Mijn persoonlijke zienswijze is een ondersteuning van uw herindelingsontwerp en ook bedoeld als een signaal richting de provincie Noord Brabant, om de gemeente Grave te betrekken in haar advies richting de Tweede Kamer. Ik vraag u met klem: Laat Grave niet links liggen.

Met lichte jaloezie kijk ik naar al het moois dat u nu voor uw inwoners gaat regelen, zodat u krachtig en duurzaam de toekomst tegemoet kunt. Ik wens u veel succes en wijsheid bij de volgende stappen om één gemeente Land van Cuijk te realiseren.